Uw steunpilaar in huurrecht en bestuursrecht

Lavain Advocatenkantoor onderscheidt zich van andere kantoren door zich volledig te specialiseren in twee rechtsgebieden, namelijk in het huurrecht en bestuursrecht. Daarmee wordt specialistische deskundigheid gewaarborgd. En dat komt ten goede van de positiebepaling en belangenbehartiging van de klant. Adviseren en procederen Bij advocatuur wordt vaak gedacht aan procederen. Hel en verdoemenis. Maar adviseren is […]

Gratis bouwen. Het kan. Maar let op!

Bouwen kost geld. Niet alleen de bouwmaterialen en werklui kosten geld, maar ook de gemeente moet worden betaald. Namelijk om een vergunning te verkrijgen. De zogenaamde legeskosten. Vaak is ook nog een architect nodig. Nog meer kosten. Kan het ook anders? Soms wel, en is gratis bouwen mogelijk. Hoofdregel is vergunningplichtig De hoofdregel is dat […]

Is voorkomen beter dan genezen? De juiste wonderdokter heeft altijd een oplossing.

De vraag of voorkomen beter is dan genezen, speelt nu meer dan ooit. Eigenlijk is het een universele vraag. Of het nou de medische wereld betreft, de bouwwereld of de juridische wereld. Beter gezonde voeding dan een hartoperatie, beter het kraanleertje vervangen dan een lekkage verhelpen en beter het contract vooraf screenen dan een procedure. […]

Krijgskunst toegepast in de advocatuur

De krijgskunst leerde hem om zijn mannetje te staan. Bracht hem discipline bij en doorzettingsvermogen. Leerde hem hoe belangrijk training en timing is. Je goed voorbereiden, toeslaan op het juiste moment en daarmee je tegenstander verslaan. Vaardigheden die ook een advocaat goed van pas komen. Geen wonder dus dat het metièr bestuursrechtadvocaat Djuri Lavain op […]

Evenementen, ze mogen weer! Do you love it or hate it?

Na enkele maanden van “intelligente lockdown” heeft Nederland zijn teugels weer laten vieren. Voor evenementenbedrijven is daarmee een stip op de horizon gekomen. Per 1 juli jongstleden zijn namelijk meer dan 100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten toegestaan, zij het onder voorwaarden. Sommigen worden erg enthousiast van die gedachte. Anderen vinden het […]

Een lesje geld terugverdienen: met succes een dwangsom van de gemeente aanvechten.

Ondernemers en particulieren worden met regelmaat door gemeenten een dwangsombesluit voor illegale bouwactiviteiten opgelegd. Zo ook een hardwerkende ondernemer uit Noord-Brabant. Maar de dwangsommen bleken achteraf onterecht. Hoe heeft hij zijn geld teruggekregen? € 50.000, – en € 100.000, – In 2014 werd de ondernemer een dwangsom van € 50.000,- opgelegd. En in 2015 nog eens […]

Moet de huur nou wel of niet worden betaald? Een keuze uit de ijskaart.

Verhuurders en huurders kampen momenteel met de prangende vraag of de huur wel of niet betaald moet worden. De vraag lijkt erg zwart-wit;  chocolade- of vanille-ijs? Maar op de ijskaart staan meerdere smaken. De smaak die wordt gekozen, is afhankelijk van verschillende factoren. Hypothecaire verplichtingen,  beleggingsdoeleinden en inkomensafhankelijkheid spelen bijvoorbeeld een rol aan de kant […]

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.