Huurrecht

Door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het huurrecht, kunnen wij u optimaal begeleiden

Bedrijfsruimte en kantoorruimte

Het huurrecht regelt de rechten en verplichtingen tussen verhuurder en huurder. Voor bedrijfsruimte, winkelruimte en kantoorruimte geldt veel contractsvrijheid. Verhuurder en huurder hebben veel speelruimte om afspraken met elkaar te maken. Maar die ruimte is niet onbegrensd. Huurders van bedrijfsruimte en kantoorruimte genieten huurdersbescherming. Ons kantoor is werkzaam voor zowel huurders als verhuurders. Wij kunnen u begeleiden in het opstellen en screenen van huurovereenkomsten.


Ook kunnen wij u bijstaan in het voeren van onderhandelingen. En als de zaak dat vereist, wordt een procedure opgestart.


Woonruimte

Het huurrecht voor woonruimte is strak geregeld in de wet. De wet maakt een onderscheidt tussen een zelfstandige woning en een onzelfstandige woning. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde woningen. Afhankelijk van het type woning gelden andere regels. In sommige gevallen kan niet van de wet worden afgeweken. Dat wordt dwingend recht of semi-dwingend recht genoemd. Voor een verhuurder is het belangrijk om de spelregels te kennen zodat ongeldige afspraken, en daardoor onaangename consequenties, worden vermeden. Ons kantoor bedient met name particuliere verhuurders, woningcorporaties en zorginstellingen.

De dynamische wereld van huurrecht

Regels veranderen continue door wetswijzigingen en door jurisprudentie van rechters. Het staat niet stil. Bovendien heeft het corona-virus gezorgd voor veranderingen in het huurrecht. Ons kantoor specialiseert zich in het huurrecht en blijft bij met de laatste ontwikkelingen. We volgen de trends in de markt. Daarom zijn wij in staat u steeds actueel te ondersteunen. 

Huurrechtkwesties en vastgoedrecht

Voor alle vraagstukken met betrekking tot het huurrecht kunt u contact met ons kantoor opnemen. Onderwerpen die in vaak aan de orde zijn, zijn: het opstellen en screenen van huurovereenkomsten, nakoming van afspraken, wanbetaling, overlast, ontruiming van het gehuurde, beëindiging / opzegging / ontbinding van de huurovereenkomst, huurprijswijzigingen, indeplaatsstelling, gebreken en schade. Wij zijn uw specialist advocaat huurrecht.

Het huurrecht is veelomvattend. Het raakt ook aanverwante rechtsgebieden. Het vastgoedrecht en bouwrecht komt al snel om de hoek kijken. Het vastgoedrecht behelst alles wat te maken heeft met onroerend goed, zoals gebouwen en woningen. Thema’s zoals koop, aansprakelijkheid, aanneming van werk, gebreken, vergunningen, contracten en burenrecht komen vaak voorbij. Voor alle onderwerpen die het vastgoed aangaan, kunt u contact met onze advocaat opnemen.

Advocaat Djuri Lavain heeft de specialisatieopleiding Huurrecht VHA gevolgd en is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten.

Ook interessant voor u:

Heeft u een advocaat nodig in uw kwestie met de overheid of een ander juridisch vraagstuk?

Ons kantoor staat voor korte lijnen, een persoonlijke aanpak en maatwerkoplossingen. Heeft u een vraag over het huurrecht of vastgoedrecht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij adviseren, begeleiden, onderhandelen en procederen voor u. Met bevlogenheid en strategie. Voor een optimaal resultaat.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.