Bestuursrecht

Voor ondernemers en particulieren in kwesties met de overheid

Uw medestander in bestuursrecht

Met bestuursrecht wordt bedoeld het recht tussen de burger en overheid. Ons kantoor specialiseert zich in bestuursrechtzaken tégen de overheid, zoals de gemeente en provincie. De focus ligt op het algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordeningsrecht en omgevingsrecht. Hierbij kunt u denken aan vergunningen, bestemmingsplannen (omgevingsplan), handhaving, dwangsommen, onteigening en Woo-verzoeken (voorheen: “Wob-verzoek”).

De overheid kan een krachtige partij zijn. Daarom kiest ons kantoor er principieel voor om uitsluitend voor de burger en ondernemer op te treden. Ons kantoor bedient ondernemers, particulieren, woningcorporaties en zorginstellingen. Wij behandelen louter zaken tégen de overheid. Daarmee waarborgen wij onze onafhankelijkheid en wordt uitsluitend in úw belang gehandeld. Wij hebben 100% toewijding voor u en uw zaak. Wij zijn uw specialist advocaat bestuursrecht.Ons kantoor investeert permanent in kennis en volgt de actualiteiten. Ook hebben wij aandacht voor de politiek-bestuurlijke context. Daardoor kunnen wij u optimaal begeleiden in uw bestuursrechtkwestie.Onze specialist advocaat bestuursrecht kan u onder andere bijstaan bij:

  • Het aanvragen of aanvechten van vergunningen en bestemmingsplannen (omgevingsplan)
  • Het maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep bij de rechtbank en de Raad van State
  • Het begeleiden bij bestemmingsplannen (omgevingsplan) of het voeren van een procedure tegen bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen
  • Het aanvragen van een handhavingsverzoek of het voeren van een handhavingsprocedure tegen de gemeente
  • Omgevingsvergunningen, APV-vergunningen en andere vergunningen
  • Het opvragen van documenten (Woo-verzoeken)
  • Een onteigeningsprocedure
  • Het voeren van een schadevergoedingsprocedure tegen de overheid, zoals planschade, nadeelcompensatie of schadevergoeding wegens rechtmatige of onrechtmatige daad


Voor alle vraagstukken met betrekking tot het bestuursrecht kunt u contact met ons opnemen.Advocaat Djuri Lavain heeft de specialisatieopleiding Omgevingsrecht VMA/Grotius gevolgd en is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA) en de Vereniging voor Milieurecht (VMR).

Ook interessant voor u:

Heeft u een advocaat nodig in uw kwestie met de overheid of een ander juridisch vraagstuk?

Ons kantoor staat voor korte lijnen, een persoonlijke aanpak en maatwerkoplossingen. Heeft u een vraag over het huurrecht of vastgoedrecht? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Wij adviseren, begeleiden, onderhandelen en procederen voor u. Met bevlogenheid en strategie. Voor een optimaal resultaat.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.