• Actueel
 ·
dinsdag, 23 februari, 2021

Gratis bouwen. Het kan. Maar let op!

Bouwen kost geld. Niet alleen de bouwmaterialen en werklui kosten geld, maar ook de gemeente moet worden betaald. Namelijk om een vergunning te verkrijgen. De zogenaamde legeskosten. Vaak is ook nog een architect nodig. Nog meer kosten. Kan het ook anders? Soms wel, en is gratis bouwen mogelijk.

Hoofdregel is vergunningplichtig

De hoofdregel is dat voor het bouwen van een bouwwerk een vergunning nodig is. Wat wordt bedoeld met een bouwwerk? Kort gezegd is dat iedere constructie van enige omvang die bedoeld is om op een vaste plaats te functioneren. Dus een woning, garage, berging, schuurtje, tuinkas, maar ook een carport, overkapping, (party)tent, erfafscheiding en zelfs een reclamebord kan een bouwwerk zijn. Over dit onderwerp bestaat veel rechtspraak van de hoogste bestuursrechters.

Uitzonderingen zijn vergunningvrij

Op de hoofdregel bestaan echter uitzonderingen. In sommige gevallen is namelijk geen vergunning voor bouwen vereist. De uitzonderingen zijn in een aparte bijlage bij desbetreffende wet beschreven. Denk aan een bijgebouw, zwembad, vijver, trampoline of dakkapel. Er zijn wel vaak voorwaarden aan gesteld. Een bijgebouw mag bijvoorbeeld maar een bepaalde omvang hebben. Een zwembad mag niet van een overkapping zijn voorzien. En een trampoline is in hoogte beperkt.

Alle lichten op groen om gratis te bouwen

Passen de bouwplannen binnen de voorwaarden van de uitzondering? Dan is een vergunning niet vereist. Geen legeskosten zijn verschuldigd en kosten voor een architect zijn ook niet noodzakelijk. Ben je een beetje handig of ken je een handig iemand. Dan kost ook dat je helemaal niets. Dus alle lichten staan dan op groen om gratis te bouwen.

Waarschuwing

Maar let op. Wijk niet af van de voorwaarden, want één centimeter te hoog gebouwd kan al funest zijn. En is toch een vergunning vereist. Daarnaast kan het vergunningvrij bouwen in het bestemmingsplan zijn beperkt. Dus check altijd van tevoren het bestemmingsplan. Beschikt u niet over de vereiste vergunning? Dan bestaat het risico dat de gemeente handhavend gaat optreden. Veelal wordt dan met dwangsommen geschermd. Wordt u geconfronteerd met illegale bouwactiviteiten? Verzoek dan vooral om handhaving.

Bestuursrechtadvocaat Djuri Lavain bouwt graag mee

Bestuursrechtadvocaat mr. D.N. Lavain bouwt graag met u mee. In figuurlijke zin dan gesproken. Heeft u een vraag over bouwen en vergunningen of wordt u geconfronteerd met onplezierige bouwactiviteiten? Neem dan gerust contact op via het nummer 06-17135678.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.