• Actueel
 ·
maandag, 30 januari, 2023

Geld verdienen aan de gemeente. Kan dat?

Ja, dat kan. Natuurlijk is dat geen doel op zich, maar het kan wel de consequentie zijn als de gemeente niet tijdig reageert.

Op de eerste plaats kan de gemeente een dwangsom van maximaal € 1.442, - verschuldigd zijn als zij niet tijdig beslist op een aanvraag of op een bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek om handhaving of een bezwaarprocedure tegen een omgevingsvergunning. Als de gemeente niet op tijd het besluit op het handhavingsverzoek of de beslissing op bezwaar neemt, dan kan de gemeente in gebreke worden gesteld. Als zij dan nog niet op tijd beslist, dan moet zij een dwangsom betalen. Wel is het nodig dat de gemeente op de juiste wijze in gebreke wordt gesteld.

Ten tweede kan de gemeente een dwangsom door de rechter worden opgelegd als zij niet tijdig beslist. Dat kan door rechtstreeks beroep bij de rechtbank in te stellen. De gemeente wordt dan door de rechter opgedragen om alsnog een besluit te nemen op straffe van een dwangsom die kan oplopen tot € 15.000, -. Het beroep dient te voldoen aan een aantal criteria. Een zaak waarin ons kantoor een dergelijk beroep met succes heeft ingesteld leest u hier.

Tot slot: als de gemeente dan écht te lang doet over het nemen van een besluit, kan de gemeente veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke beslistermijn. Voor ieder half jaar dat de termijn wordt overschreden, geldt een gefixeerd bedrag van € 500, -. De schadevergoeding moet wel expliciet worden verzocht, anders wordt die niet (ambtshalve) toegewezen. Hier leest u een kwestie waarin een schadevergoeding door tussenkomst van ons kantoor is toegewezen.

Bent u al (te) lang aan het wachten op bericht van de gemeente? Neem vrijblijvend contact met ons op via 06-17135678 of info@lavain.nl en we zullen onderzoeken of we een reactie kunnen bespoedigen.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.