Pacta sunt servanda: afspraken moeten worden nagekomen

Pacta sunt servanda. Een Latijns principe uit het Romeins recht wat betekent dat afspraken moeten worden nagekomen. Ook vandaag de dag nog steeds geldig. Dat het oude principe van omstreeks 1250 nog steeds relevant is voor onze huidige rechtspraktijk blijkt wel uit het recente vonnis van 24 januari 2024 van de rechtbank Limburg. Ons kantoor […]

Korte metten met huurder in gevangenis en politie-inval door strafbaar handelen zoon

Huurder in de gevangenis, illegale bewoning door zoon en herhaalde politie-inval als gevolg van strafbaar handelen in de woning door de zoon. Moet verhuurder dit dulden? Het antwoord daarop is volmondig nee. Allereerst heeft huurder volgens de huurovereenkomst een bewoningsplicht. Door voor onbepaalde duur in de gevangenis te verblijven schendt hij langdurig deze contractuele verplichting. […]

Handtekening koopovereenkomst vervalst? Helemaal niet!

De erfgenamen stelden dat koper de handtekening van verkoper (erflater) had vervalst. Ze wilden daarom niet meewerken aan de notariële levering van de koopovereenkomst betreffende een bedrijfspand. Hoewel er bewijsstukken volop waren die aantoonden dat de handtekening toch echt van erflater was, zijn de vorderingen tot nakoming van de koopovereenkomst zowel in kort geding in […]

Geen grondslag = geen overtreding = geen ontruiming

Een huurachterstand van 5 maanden, illegaal gebruik van ruimtes, illegale onderhuur, illegale bewoning, illegaal huisdieren en nog veel meer illegaliteiten. En toch geen ontruiming in kort geding. Hoe kan dat? Verhuurder stelde dat deze huurder van bedrijfsruimte zich schuldig maakte aan een groot aantal overtredingen. Hij baseert zich op een huurovereenkomst en vordert daarom in […]

Wel of geen serieuze (oneerlijke) concurrentie?

Volgens de kortgedingrechter is geen sprake van serieuze concurrentie. Opmerkelijk, want het betreft exact dezelfde activiteit in exact hetzelfde – exclusieve – gebied. De doelgroep is – vanzelfsprekend ook – hetzelfde. Toetsing aan het criterium “gebrek” (7:204 lid 2 BW) ontbreekt. Vigerende rechtspraak wordt gepasseerd. Wordt met deze uitspraak wel voldoende recht gedaan aan de […]

Bedreigen en intimideren? De grens van het toelaatbare voor huurders

“Ik stamp je de kop van je romp”, “Ik kom naar jullie toe en dan klap ik d’r gelijk ene in”, “Komt er geen einde aan, dan maak ik er een einde aan”, “Dadelijk heb je mijn vent weer aan de deur staan of kom je ze onverwachts tegen”, “Mij interesseert het niet om vast […]

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.