• Uitspraken
 ·
maandag, 10 oktober, 2022

Geen grondslag = geen overtreding = geen ontruiming

Een huurachterstand van 5 maanden, illegaal gebruik van ruimtes, illegale onderhuur, illegale bewoning, illegaal huisdieren en nog veel meer illegaliteiten. En toch geen ontruiming in kort geding. Hoe kan dat?

Verhuurder stelde dat deze huurder van bedrijfsruimte zich schuldig maakte aan een groot aantal overtredingen. Hij baseert zich op een huurovereenkomst en vordert daarom in kort geding betaling en ontruiming.

Tussen partijen (althans de rechtsvoorganger van verhuurder en huurder) is weliswaar een huurovereenkomst tot stand gekomen, maar een schriftelijke huurovereenkomst ontbreekt. Daarom vallen partijen terug op de wet.

Op basis van de huurwet deed deze huurder helemaal niets verkeerd. Een schriftelijke, contractuele grondslag ontbrak. En was dus geen sprake van enige overtreding. Overigens waren de stellingen ook onvoldoende onderbouwd. De vorderingen missen aldus feitelijke- en juridische grondslag. Alle 11 de vorderingen zijn daarom door de voorzieningenrechter van tafel geveegd.

Saillant detail is nog dat huurder, hoewel hij niet over betalingsbewijzen van de gestelde 5 maanden huurachterstand beschikte, toch voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de huurpenningen betaald zijn. En dus geen ontruiming. Hoe dat kan, lees je in deze uitspraak.

Ons kantoor stond in deze zaak de huurder bij. In voorkomend geval staan we ook graag u bij.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.