• Uitspraken
 ·
maandag, 27 november, 2023

Korte metten met huurder in gevangenis en politie-inval door strafbaar handelen zoon

Huurder in de gevangenis, illegale bewoning door zoon en herhaalde politie-inval als gevolg van strafbaar handelen in de woning door de zoon. Moet verhuurder dit dulden?

Het antwoord daarop is volmondig nee. Allereerst heeft huurder volgens de huurovereenkomst een bewoningsplicht. Door voor onbepaalde duur in de gevangenis te verblijven schendt hij langdurig deze contractuele verplichting. Dit komt voor zijn rekening.

Verder komt ook voor huurders rekening het strafbaar handelen van de zoon in de woning. Op grond van wet en rechtspraak is een huurder aansprakelijk voor gedragingen van anderen die met zijn goedvinden het gehuurde gebruiken.

De herhaalde politie-inval als gevolg van het strafbaar handelen van de zoon alleen al rechtvaardigt een spoedeisend belang. De door verhuurder gevorderde ontruiming werd daarom in kort geding toegewezen.

Met een spoedprocedure maakte ons kantoor korte metten met deze ongewenste situatie en was verhuurder snel van het probleem af.

Onze specialist huurrechtadvocaat kan ook u in voorkomend geval helpen. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen via 06-17135678 of info@lavain.nl.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.