Spoed bij een juridisch conflict of geschil? Onze specialist advocaat staat voor u klaar!

Wordt u geconfronteerd met een spoedprocedure, kort geding of voorlopige voorziening in het huurrecht of bestuursrecht tegen de gemeente of wilt u dit juist starten? Ook in de zomer staat onze advocaat gewoon voor u klaar. In het huurrecht kunnen wij zowel een verhuurder als huurder bijstaan als het een (spoed)geschil betreft over bijvoorbeeld ontruiming, […]

Klaar voor de Omgevingswet

Onlangs werd bekend gemaakt dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De inwerkingtreding van deze wet werd maar liefst vijf keer uitgesteld, maar nu lijkt het eindelijk definitief. De Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds 1848. Het bundelt een tal van onsamenhangende, verouderde wetten in één wet. Dat moet zorgen voor meer samenhang, […]

Geld verdienen aan de gemeente. Kan dat?

Ja, dat kan. Natuurlijk is dat geen doel op zich, maar het kan wel de consequentie zijn als de gemeente niet tijdig reageert. Op de eerste plaats kan de gemeente een dwangsom van maximaal € 1.442, – verschuldigd zijn als zij niet tijdig beslist op een aanvraag of op een bezwaar. Denk bijvoorbeeld aan een […]

Handtekening koopovereenkomst vervalst? Helemaal niet!

De erfgenamen stelden dat koper de handtekening van verkoper (erflater) had vervalst. Ze wilden daarom niet meewerken aan de notariële levering van de koopovereenkomst betreffende een bedrijfspand. Hoewel er bewijsstukken volop waren die aantoonden dat de handtekening toch echt van erflater was, zijn de vorderingen tot nakoming van de koopovereenkomst zowel in kort geding in […]

Geen grondslag = geen overtreding = geen ontruiming

Een huurachterstand van 5 maanden, illegaal gebruik van ruimtes, illegale onderhuur, illegale bewoning, illegaal huisdieren en nog veel meer illegaliteiten. En toch geen ontruiming in kort geding. Hoe kan dat? Verhuurder stelde dat deze huurder van bedrijfsruimte zich schuldig maakte aan een groot aantal overtredingen. Hij baseert zich op een huurovereenkomst en vordert daarom in […]

Graag verwelkomen we Dave Janssen weer als stagiair

Vorig jaar heeft Dave reeds een studentstage bij ons gevolgd en ook in zijn afstudeerjaar volgt hij zijn stage bij ons op kantoor. We wensen Dave een leerzame stageperiode toe en succes met het afstuderen. Meer weten over zijn drijfveren? Lees verder op de pagina over Dave.

Wel of geen serieuze (oneerlijke) concurrentie?

Volgens de kortgedingrechter is geen sprake van serieuze concurrentie. Opmerkelijk, want het betreft exact dezelfde activiteit in exact hetzelfde – exclusieve – gebied. De doelgroep is – vanzelfsprekend ook – hetzelfde. Toetsing aan het criterium “gebrek” (7:204 lid 2 BW) ontbreekt. Vigerende rechtspraak wordt gepasseerd. Wordt met deze uitspraak wel voldoende recht gedaan aan de […]

Bedreigen en intimideren? De grens van het toelaatbare voor huurders

“Ik stamp je de kop van je romp”, “Ik kom naar jullie toe en dan klap ik d’r gelijk ene in”, “Komt er geen einde aan, dan maak ik er een einde aan”, “Dadelijk heb je mijn vent weer aan de deur staan of kom je ze onverwachts tegen”, “Mij interesseert het niet om vast […]

Specialisatie huurrecht en omgevingsrecht

Onlangs heeft mr. D.N. Lavain de hoog(st) aangeschreven specialisatieopleidingen Huurrecht VHA en Omgevingsrecht VMA/Grotius afgerond. Advocaat Djuri Lavain heeft daarmee het lidmaatschap van de Vereniging van Huurrecht Advocaten verkregen. Als specialist blijft ons kantoor zich vanzelfsprekend verder ontwikkelen om onze klanten optimaal te kunnen blijven bedienen.

De Omgevingswet, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen?

Het zou de grootste wetgevingsoperatie sinds 1848 worden: de Omgevingswet. Reeds in 2011 stuurde de toenmalige minister een brief aan de Tweede Kamer over de herziening van het omgevingsrecht. Maar meer dan tien jaar later is de wet nog steeds niet in werking getreden. De inwerkingtreding is inmiddels vier keer uitgesteld. De laatste keer vanwege […]

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.