• Actueel
 ·
dinsdag, 9 mei, 2023

Klaar voor de Omgevingswet

Onlangs werd bekend gemaakt dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. De inwerkingtreding van deze wet werd maar liefst vijf keer uitgesteld, maar nu lijkt het eindelijk definitief.

De Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds 1848. Het bundelt een tal van onsamenhangende, verouderde wetten in één wet. Dat moet zorgen voor meer samenhang, actualisatie, gebruiksgemak en versnelling van besluitvorming.

Voor de praktijk betekent dit een volledig nieuwe manier van werken. Ons kantoor heeft zich al vlijtig voorbereid op deze omvangrijke wet door de hoog-aangeschreven Grotius Specialisatieopleiding Omgevingswet in 2021 te volgen. Maar wij zitten niet stil. Ook nu en in de toekomst blijven wij de nodige cursussen en trainingen bijwonen om rechtszoekenden tegen de overheid optimaal te kunnen bedienen.

Ons kantoor richt zich volledig op kwesties tegen de overheid, in het bijzonder tegen gemeenten. Voor handhavingszaken, vergunningvrij bouwen en het aanvechten of begeleiden van vergunningen en bestemmingsplannen bent u nu en in de toekomst bij ons aan het juiste adres.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.