• Actueel
 ·
dinsdag, 8 maart, 2022

De Omgevingswet, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen?

Het zou de grootste wetgevingsoperatie sinds 1848 worden: de Omgevingswet. Reeds in 2011 stuurde de toenmalige minister een brief aan de Tweede Kamer over de herziening van het omgevingsrecht. Maar meer dan tien jaar later is de wet nog steeds niet in werking getreden. De inwerkingtreding is inmiddels vier keer uitgesteld. De laatste keer vanwege corona. Komt van uitstel afstel, of kunnen we binnen afzienbare tijd de nieuwe wet verwelkomen?

Het omgevingsrecht bestaat uit tal van onsamenhangende, verouderde wetten. De Omgevingswet beoogt bundeling van alle aparte wetten in één wet. Dat moet zorgen voor meer samenhang, actualisatie, gebruiksgemak en versnelling van de besluitvorming. Onze nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 recent opnieuw uitgesteld. Enkele dagen geleden heeft minister De Jonge het ontwerp-Koninklijk Besluit met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Het lijkt dan toch eindelijk te gaan gebeuren.

Voor de praktijk betekent dit een volledig nieuwe manier van werken. Het overgangsrecht voorziet echter in regels voor bestaande vergunningen en lopende procedures. Dat zal op basis van het huidig recht worden voortgezet. Er zal daarom een lange periode van hybride recht bestaan.

Lavain Advocatenkantoor legt zich helemaal toe op het omgevingsrecht. Zo heeft bestuursrechtadvocaat mr. D.N. Lavain onlangs de hoog-aangeschreven Grotius Specialisatieopleiding Omgevingswet gevolgd. Het kantoor investeert permanent in actuele kennis. Daarom is het bij uitstek uw geschikte partner in zowel het huidig als toekomstig recht.

De vraag blijft nog steeds of de Omgevingswet daadwerkelijk op 1 januari volgend jaar in werking zal treden. Nederland is uit de lockdown en de maatregelen zijn nagenoeg volledig opgeheven. Carnaval is in het Limburgse voorbij en er is een periode van vasten aangebroken. Een tijd van onthouding en bezinning. Tijd voor overpeinzing. Gaat de oorlog in Oekraïne opnieuw voor vertraging zorgen? Of gaat het wonder zich dan toch echt voltrekken. De tijd zal het leren…

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.