• Actueel
 ·
woensdag, 25 november, 2020

Een gedwongen huwelijk of na drie maanden exit? Het speelveld tussen huurder en verhuurder.

Moet de huur worden betaald? Ja. Maar betekent één te late betaling eruit? Nee. Wanneer kunnen huurder en verhuurder dan afscheid van elkaar nemen?

Huur is een brengschuld

Huur is een brengschuld. Dat betekent dat huurder ervoor moet zorgen dat de huurpenningen tijdig worden voldaan. Een factuur is niet vereist. Het niet tijdig betalen is een tekortkoming in de nakoming van de afspraken. Oftewel wanprestatie. Maar wanneer kan een huurder dan worden ontruimd?

Spoedmaatregel

Een huurovereenkomst kan in beginsel alleen door de kantonrechter worden ontbonden. Ontbinding gebeurt in een zogenaamde bodemprocedure. Dat is een langdurige procedure. Maar als de schending zwaar genoeg is, kan daarop vooruitlopend een kort gedingprocedure worden gestart. Een spoedzaak. Dus als huurder een te grote huurachterstand heeft laten ontstaan, kan verhuurder een kort geding optuigen.

Na drie maanden exit

Waar ligt dan de grens? Doorgaans is een huurachterstand van drie maanden voldoende voor toewijzing van een ontruiming. Dit volgt uit vaste jurisprudentie van de rechters. Maar álle omstandigheden van het geval spelen een rol. Dus ook de gevolgen van het coronavirus kunnen worden afgewogen. Daar is inmiddels ook veel jurisprudentie over.

Gedwongen huwelijk

De vraag is uiteraard of partijen gebaat zijn bij een ontruiming. Mogelijk is sprake van een gedwongen huwelijk. Huurder heeft verhuurder nodig en verhuurder heeft huurder nodig. Cohabitation. Dan is de ontruimingstitel een uitstekend pressiemiddel. Maar is dat niet het geval? Dan is exit het meest waarschijnlijke scenario. Con te partirò.

Specialist huurrecht

Lavain Advocatenkantoor specialiseert zich volledig in het huurrecht en bestuursrecht. Advocaat Djuri Lavain treedt op voor zowel verhuurders als huurders. Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen via het nummer 06-17135678.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.