• Actueel
 ·
maandag, 24 augustus, 2020

Happy start van het naseizoen. Hoe staat het met uitgestelde zaken? Voorkom vijgen na Pasen.

De zomervakantie is vandaag voor velen officieel voorbij. Met opgeladen batterij wordt de draad weer opgepakt. Tijd om zaken op te pakken die zijn blijven liggen. Hoe zit het met die vergunning die onlangs is verleend of het ontwerpbestemmingsplan dat recent ter inzage is gelegd? Leidt dat tot een aantasting van úw belangen? Op juiste wijze daartegen ageren kan bijdragen aan een happy start van het naseizoen én een zorgeloze toekomst.

Voorkom ingrijpende gevolgen

Met regelmaat worden personen en bedrijven geconfronteerd met – door de gemeente verleende – vergunningen of bestemmingsplannen die geen rekening houden met hun belangen. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Denk aan een nieuwbouwwoning waardoor de privacy wordt aangetast, een appartementencomplex waardoor het uitzicht drastisch wordt verminderd of een wijziging van bestemmingsplan waardoor toekomstige bedrijfsuitbreidingsmogelijkheden worden beperkt. Deze onverkwikkelijke gevolgen kunnen wellicht worden voorkomen door in actie te komen.

Termijnen in het bestuursrecht zijn heilig

Door in actie te komen kunnen de hinderlijke consequenties ter discussie worden gesteld. Welke actie is vereist, is – uiteraard – afhankelijk van het geval. Het maken van bezwaar (of zienswijze) bij de gemeente is doorgaans het geëigende middel. Maar ook het instellen van beroep bij de rechtbank of het starten van een voorlopige voorziening bij de kort gedingrechter is denkbaar. Let wel op: termijnen in het bestuursrecht zijn heilig; één seconde te laat en appelleren is niet meer mogelijk. Beter laat dan nooit geldt dus niet.

Onderneem tijdig actie

Voorkom vijgen na Pasen en kom dus op tijd in actie, want één seconde te laat en het overheidsbesluit is een voldongen feit. De ingrijpende gevolgen zijn dan werkelijkheid geworden. Bestuursrechtadvocaat Djuri Lavain denkt graag met u mee of het zinvol is om in actie te komen. Mr. Lavain is een gedreven advocaat die met regelmaat ondernemers en particulieren bijstaat in hun geschillen met de gemeente. Dus neem gerust contact op via het nummer 06-17135678.

Lavain Advocatenkantoor wenst iedereen een happy start van het naseizoen!

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.