• Actueel
 ·
vrijdag, 3 juli, 2020

Evenementen, ze mogen weer! Do you love it or hate it?

Na enkele maanden van “intelligente lockdown” heeft Nederland zijn teugels weer laten vieren. Voor evenementenbedrijven is daarmee een stip op de horizon gekomen. Per 1 juli jongstleden zijn namelijk meer dan 100 personen binnen en meer dan 250 personen buiten toegestaan, zij het onder voorwaarden. Sommigen worden erg enthousiast van die gedachte. Anderen vinden het stierlijk.

If you love it

Als je van evenementen houdt en deze organiseert is het raadzaam om tijdig een aanvraag voor de benodigde vergunningen in te dienen. De regelgeving rondom evenementen was al complex en met de nieuwe coronaregelgeving is dat er niet eenvoudiger op geworden. De gemeentelijke noodverordening die in het leven is geroepen gebiedt immers aanvullende eisen.

Ook voor bezoekers blijft het oppassen geblazen, want overtreding van de 1.5 meter-regel kan leiden tot vergaande sancties. Zo kan de gemeente een dwangsom opleggen, maar is ook de politie bevoegd om op te treden. En zelfs een strafrechtelijke geldboete kan worden opgelegd.

Het treffen van zorgvuldige maatregelen is derhalve een must.

If you hate it

Word je niet enthousiast van evenementen en word je rust zelfs weer verstoord, bijvoorbeeld door geluidsoverlast of verkeershinder? Dan kan het raadzaam zijn om tegen de vergunning(en) bezwaar te maken. Bij de vergunningverlening moet namelijk rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden. En de nadelen mogen niet onevenredig zijn.

Voor het houden van een evenement kunnen verschillende vergunningen nodig zijn en dat wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Ook komt het met enige regelmaat voor dat geen volledig en deugdelijk geluidsonderzoek is verricht. Hinder mag niet onduldbaar zijn en er mag geen onevenredige aantasting van het goede woon- en leefklimaat ontstaan.

Belangrijk is dat tijdig bezwaar wordt gemaakt, want één seconde te laat is pech in het bestuursrecht. En dan kan een vergunning niet meer kan worden aangevochten.

Bestuursrechtadvocaat Djuri Lavain staat voor u klaar

Heeft u te maken met evenementen en advies nodig? Bestuursrechtadvocaat mr. D.N. Lavain staat voor u klaar en denkt graag met u mee. Het bestuursrecht is complex en weerbarstig, dus kundige bijstand is zeker geen overbodige luxe. Neem gerust contact op via het nummer 06-17135678.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.