• Actueel
 ·
vrijdag, 17 april, 2020

Moet de huur nou wel of niet worden betaald? Een keuze uit de ijskaart.

Verhuurders en huurders kampen momenteel met de prangende vraag of de huur wel of niet betaald moet worden. De vraag lijkt erg zwart-wit;  chocolade- of vanille-ijs? Maar op de ijskaart staan meerdere smaken. De smaak die wordt gekozen, is afhankelijk van verschillende factoren.

Hypothecaire verplichtingen,  beleggingsdoeleinden en inkomensafhankelijkheid spelen bijvoorbeeld een rol aan de kant van verhuurders. Diezelfde inkomensafhankelijkheid speelt ook bij huurders een rol, evenals de gedwongen sluiting van de zaak, de weggevallen omzet en lopende betalingsverplichtingen. Een netelige situatie voor beide kanten. Maar wat moeten verhuurders en huurders nou doen met die huur?

Het huurcontract is al gesloten tussen verhuurder en huurder. Daarom geldt in beginsel het eeuwenoude adagium pacta sunt servanda, oftewel een afspraak moet worden nagekomen. Echter, binnen de juridische grenzen heeft altijd een bepaalde speelruimte voor beide partijen bestaan. Verhuurder heeft pressiemiddelen en huurder geniet een zekere mate van huurbescherming. De bijzondere tijden waarin we verkeren, vergroot wellicht het speelveld voor beide partijen. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het gedrag van de Hema, C&A en H&M. Maar ook overheidsingrijpen is op termijn niet uit te sluiten. Nieuwe smaken lijken in de maak.

Hoe dan ook, verhuurders en huurders staan voor keuzes. En waarschijnlijk op korte termijn zelfs. Welke keuze het gaat worden, is afhankelijk van de specifieke situatie. Tijdig en kundig advies kan daarbij behulpzaam zijn.

Wilt u weten welke smaken op de kaart staan of kunt u niet kiezen? Lavain Advocatenkantoor helpt u graag bij het kiezen van de gewenste smaak.

Algemene en omgevingsrechtelijke vraagstukken in relatie tot de overheid, zoals vergunningen, bestemmingsplannen, handhaving en schade.

Vraagstukken over huur en vastgoed op alle voorkomende terreinen, zoals bedrijfsruimte, winkelruimte, kantoorruimte en woonruimte.

Algemene juridische vraagstukken zoals contracten, nakoming, schadevergoeding, incasso en spoedkwesties.