Bestuursrecht


Heeft u een advocaat nodig tégen de overheid, zoals de gemeente of provincie?

Ons kantoor is volkomen onafhankelijk en specialiseert zich volledig in zaken tegen de overheid. Daardoor handelt ons kantoor uitsluitend in úw belang.

Voor alle vraagstukken met betrekking tot ruimtelijke ordening en omgevingsrecht kunt u bij ons kantoor terecht. Ons kantoor adviseert, procedeert en onderhandelt voor u. Ons kantoor treedt per definitie uitsluitend op tégen de overheid en waarborgt daarmee haar onafhankelijkheid. Heeft u een vraag, neem gerust contact met onze advocaat op.

Ons kantoor kan u bijstaan bij (o.a.):

  • Het aanvragen of aanvechten van vergunningen;
  • Het maken van bezwaar of het instellen van beroep bij de rechtbank en de Raad van State;
  • Het begeleiden bij bestemmingsplannen of het voeren van een procedure tegen bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen;
  • Het aanvragen van een handhavingsverzoek of het voeren van een handhavingsprocedure tegen de gemeente;
  • Omgevingsvergunningen en APV-vergunningen;
  • Het voeren van een schadevergoedingsprocedure tegen de overheid, zoals planschade, nadeelcompensatie of schadevergoeding wegens rechtmatige of onrechtmatige daad.

Ons kantoor is lid van de Vereniging van Bestuursrecht en lid van de Vereniging van Milieurecht Advocaten.VERGUNNINGEN / LEGALISEREN

BESTEMMINGSPLANNEN

OPVRAGEN VAN OPENBARE STUKKEN

HANDHAVING / DWANGSOMMEN / BESTUURSDWANG

SCHADE DOOR OVERHEID

MILIEUASPECTEN