Bestuursrecht


Heeft u een advocaat nodig in uw kwestie met de overheid, zoals de gemeente of provincie?

Ons kantoor is volkomen onafhankelijk en specialiseert zich volledig in zaken tegen de overheid. Daardoor handelt ons kantoor uitsluitend in úw belang.

Voor alle vraagstukken met betrekking tot het algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordening en omgevingsrecht kunt u bij Lavain advocatenkantoor terecht. Onze advocaat adviseert, procedeert en onderhandelt voor u. Ons kantoor treedt per definitie uitsluitend op tégen de overheid en waarborgt daarmee haar onafhankelijkheid. Heeft u een vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Lavain advocatenkantoor kan u bijstaan bij (o.a.):

  • Het aanvragen of bestrijden van vergunningen;
  • Het maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep bij de rechtbank en de Raad van State;
  • Het begeleiden bij bestemmingsplannen of het voeren van een procedure tegen bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen;
  • Het aanvragen van een handhavingsverzoek of het voeren van een handhavingsprocedure tegen de gemeente;
  • Omgevingsvergunningen en APV-vergunningen;
  • Het voeren van een schadevergoedingsprocedure tegen de overheid, zoals planschade, nadeelcompensatie of schadevergoeding wegens rechtmatige of onrechtmatige daad.

Advocaat Djuri Lavain is lid van de Vereniging van Bestuursrecht, de Vereniging van Milieurecht Advocaten en de Vereniging voor Milieurecht.VERGUNNINGEN / LEGALISEREN / VERGUNNINGSVRIJE ACTIVITEITEN

BESTEMMINGSPLANNEN / ONTEIGENING

OPVRAGEN VAN OPENBARE STUKKEN (WOB-VERZOEKEN)

HANDHAVING / DWANGSOMMEN / BESTUURSDWANG

SCHADE DOOR OVERHEID

MILIEUASPECTEN